HANDIG

Welkom bij HANDIG

HANDIG staat voor HANDreiking Inburgering voor Gemeenten. De Directie Integratie en Inburgering van het Ministerie van VROM stelt HANDIG ter beschikking aan gemeenten en instellingen om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet inburgering. Voorgaande uitspraken en juridische stukken met betrekking tot de wet inburgering kunt u vinden in dede navigator. HANDIG geeft informatie over de belangrijkste thema’s van de wet.


De website is gevuld met informatie en instrumenten. Zodra er meer beschikbaar is wordt de website aangevuld en wijzigingen doorgevoerd. De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Nieuwsbrief Deltaplan Inburgering

Voor het Deltaplan Inburgering worden regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht met veel praktische informatie en inspirerende voorbeelden.

U vindt de nieuwsbrieven op de website van het Ministerie van VROM. Daar kunt u zich ook abonneren op de gratis digitale nieuwsbrief.

Wijziging vrijstelling

De vrijstelling op grond van de Verklaring Educatie is met ingang van 1 januari jl. gewijzigd. Vanaf deze datum kan alleen nog een vrijstelling voor het taaldeel van het inburgeringsexamen worden verleend op basis van Verklaringen Educatie die zijn afgegeven met toetsresultaten die dateren van vóór 1 januari 2007.

De gewijzigde regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2008, nr. 2668.

Wijziging Wet inburgering van kracht

Op 1 januari jl. zijn de aangekondigde wetswijzigingen van kracht geworden.

De wijzigingen betreffen:
-gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007 aan elke inburgeringsplichtige een aanbod doen.

-gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 een aanbod doen waarmee direct kan worden opgegaan voor een hoger niveau (Staatsexamen).

-gemeenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2008 aan inburgeringsplichtigen die een mbo-opleiding volgen een taalkennisvoorziening aanbieden.

-gemeenten kunnen ervoor kiezen om aan inburgeringsplichtigen direct een inburgeringsvoorziening op te leggen.

Disclaimer: HANDIG bestaat niet meer. De informatie op deze website is mogelijk niet meer actueel. De informatie op deze website dient u te lezen in de verleden tijd. Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan de vroegere HANDreiking Inburgering Gemeenten.