Duaal inburgeren

Duaal inburgeren

Een van de thema´s in het kader van de kennistransfer is;

Duaal inburgeren
Werken en tegelijkertijd een nieuwe taal leren. Bij ´duaal inburgeren´ snijdt het mes aan twee kanten. Tot tevredenheid van de inburgeraars, want velen willen niets liever dan werken, willen participeren. Vaak kunnen ze op deze manier voortborduren op eerdere werkervarin- gen. Bovendien krijgen ze al werkend de taal sneller onder de knie. Dit is een belangrijke succesfactor voor het Nt2-onderwijs. Wilt u weten hoe u dit het beste kunt organiseren? Schrijf dan in voor het leertraject ´Duaal inburgeren´.

Duaal inburgeren werkt. Maar het werkt alleen als de gangbare didactiek en leermiddelen worden aangepast.
Er is een groot aantal combinaties denkbaar:

inburgeren op de werkvloer;
inburgering met re-integratie; beroepsopleiding met taalkennisvoorziening;
inburgering met vrijwilligerswerk; inburgering met opvoedingsondersteuning;
inburgering met ondernemerschap.
Wilt u goede duale trajecten aanbieden?
Teken dan in voor één of meerdere bijeenkomsten over duale inburgering. Hier krijgt u voorbeelden van goede duale trajecten. Hoe kunt u een beroepsopleiding gecombineerd met taalkennisvoorziening organiseren? Hoe gaan zorginstellingen om met de combinatie inburgering en beroepsopleiding? Hoe ziet een voorziening voor werkende inburgeraars eruit, in het bijzonder voor MOE-landers. Hoe bevordert u de maatschappelijke participatie van inburgeraars in combinatie met het leren van de taal? Wat houdt u in eigen hand en wat laat u over aan taalaanbieders of andere maatschappelijke organisaties? En hoe krijgt u het als gemeente allemaal ‘op maat’ georganiseerd?

Duaal inburgeren (naar) werk

Dit is een eendaags programma waarin de combinatie met en naar werk centraal staat. We nodigen daarvoor veel partijen uit: werkgevers met ervaring, branchesectoren, ketenpartners en aanbieders. U maakt een keuze uit diverse workshops en presentaties over diverse duale trajecten. Ook hoort u welke rol het UWV/werkbedrijf kan spelen bij het identificeren en toeleiden van inburgeraars.
Verder gaat u in gesprek over vragen als: hoe kunnen we de MOE-landers laten inburgeren? Hoe kunt u regelingen als die voor Nug’ers en EVC goed inzetten, ook voor inburgering? U gaat naar huis met de nodige kennis en goede voorbeelden van duale trajecten.
Dit programma is geschikt voor beleidsmedewerkers van beroepsonderwijs, re-integratie, inburgering en werkpleinen.

Duaal inburgeren met maatschappelijke participatie

Tijdens dit eendaagse programma staan participatie in de opvoeding en de maat- schappij centraal. Hoe zien zulke trajecten eruit en welke partijen heeft u daarbij nodig? Vanaf de zomer 2009 kunnen inburgeraars ook het profiel maatschappelijke participatie kiezen. Hoe ziet het profiel eruit en wat betekent dit voor de samenstelling van het traject. Er ligt een directe link naar wijkgerichte inburgering. Ook bij dit programma maakt u uw eigen keuze uit diverse workshops en presentaties. Vanzelfsprekend krijgt ook de financiering (uit P-budget, Wmo en andere middelen) de volle aandacht.

Deze dag is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers inburgering, WMO, wijkaanpak en re-integratie en ook voor medewerkers van vrijwilligersinstellingen en andere maatschappelijke instellingen.