Waarom is er een leerplicht?

De leerplicht in Nederland is er om alle kinderen te garanderen van onderwijs. Ze krijgen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt en op de huidige maatschappij. De leerplicht geldt voor kinderen van 5-16 jaar. Als jij als zestienjarige van school komt en aan kunt tonen dat jij gekwalificeerd bent om aan het werk te gaan, dan mag je dat gerust doen. Heb jij nog geen startkwalificatie dan moet je tot je achttiende onderwijs volgen. Onder gekwalificeerd valt een mbo niveau 2 (of hoger), een havo of vwo diploma. Toch blijven veel kinderen door studeren na het behalen van een dergelijk diploma. Ze kiezen voor een studie op een hogeschool of volgen trainingen en opleidingen bij een opleidingsinstituut.

Vrijstellingen

Vanaf dat jouw kind vijf jaar is, moet hij of zij naar school. Als ouder ben je zelfs strafbaar wanneer jij je kind niet naar school laat gaan. Er zijn echter een aantal vrijstellingen te regelen. Voor een kleuter kan het namelijk nogal heftig en ingrijpend zijn om ineens vijf dagen in de week naar school te gaan. Indien het te vermoeiend is, mag jij je kleuter vijf uur per week thuis houden. Je hebt hier geen toestemming voor nodig, maar je moet het wel even doorgeven aan de directeur. Het is echter wel belangrijk dat je kindje zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Hij of zij leert namelijk veel in deze periode en dat heeft hij of zij nodig om door te stromen naar groep drie. Verder zijn de volgende vrijstellingen mogelijk. 

Psychische en lichamelijke klachten van het kind

Het is mogelijk dat jij je kind niet in hebt geschreven op een school wegens psychische of lichamelijke klachten. Indien dit aan de orde is moet je dit voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar aangeven. 

U heeft bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen

Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je jaarlijks aangeven dat je een vrijstelling wilt. Dit moet je wederom doen voor 1 juli. Je hebt wel een verklaring nodig waarom je een richtingsbedenking hebt. 

Onderwijs in België of Duitsland

Woon je in Nederland, maar aan de grens van Duitsland of België en wil je dat jouw kind daar naar school gaat? Dan moet je ook elke jaar vrijstelling vragen en aantonen dat je kind naar een buitenlandse school gaat. 

Rondreizen voor een baan

Heb jij of je partner een baan waarvoor je vaak moet reizen en verhuizen? Denk aan kermisexploitant of circusmedewerker. Dan is het mogelijk dat je kind een deel van het jaar vrijstelling kan krijgen. De vrijstellingen moet je elk jaar opnieuw aanvragen. 

Vrijstelling van schooldagen

Vrijstelling van school krijg je niet zomaar. Toch zijn er een aantal uitzonderingen dat je een dagje thuis mag blijven of in ieder geval niet op school hoeft te komen.

 • schorsing;
 • ziekte;
 • bruiloft;
 • begrafenis;
 • religieuze feestdag.

Natuurlijk is het ook voor je eigen belang goed om zo min mogelijk te missen van school. Je leert er namelijk veel en je wordt klaargestoomd om aan het werk te gaan. Je doet er wel verstandig aan om nog een opleiding te gaan volgen.

Verhuizen naar Noorwegen

Noorwegen is een prachtig land, en misschien wil je hier wel naartoe verhuizen. Dit kan zijn door werk, studie, of een andere reden. Er zijn enkele bezienswaardigheden die je echt gezien moet hebben als je in Noorwegen woont. Als je alleen op vakantie gaat naar Noorwegen is er soms geen tijd om alle mooie bezienswaardigheden te bezoeken. Echter is dit een heel ander verhaal als je naar Noorwegen gaat verhuizen en er echt gaat wonen. Dit geeft vaak veel meer tijd en ruimte om van alles te bezoeken in Noorwegen en het land echt te ontdekken. 

Het Noorderlicht

Je hebt er vast al wel eens van gehoord: het Noorderlicht. Veel toeristen en vakantiegangers in Noorwegen willen dit heel erg graag zien. Echter zijn de omstandigheden niet altijd even goed om het Noorderlicht te zien. Zo is het waarschijnlijk goed te zien in de maanden van september tot en met begin mei. Dit is natuurlijk niet altijd de periode waarin je op vakantie gaat. Grijp dus je kans als je naar Noorwegen gaat verhuizen en bekijk het Noorderlicht. Dit kan namelijk erg indrukwekkend zijn. Het licht komt door zonnedeeltjes die botsen met zuurstof en waterstof. Verder is het erg ingewikkeld, maar het licht heeft te maken met de magnetische velden naar de Noordpool en de atmosfeer van de aarde. Het licht kan blauw of groen oplichten, wat een erg magisch effect kan geven. 

De Noordkaap

Een andere bezienswaardigheid waarvoor je echt je kans moet grijpen, is de Noordkaap. Als toerist of vakantieganger kom je hier wederom niet altijd aan toe. Dit is namelijk het meest noordelijke punt van het Europese continent. Als je maar voor een korte periode in Noorwegen bent, is het misschien te ver reizen om dit punt te bereiken. Als inwoner van Noorwegen is het echter de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen. De Noordkaap ligt op meer dan 2000 kilometer afstand van de noordpool. Op het punt zijn wat monumenten, een winkel, enkele restaurants en een kleine bioscoop. Hier kun je informatieve films bekijken. Het bijzondere aan deze plek is dat de zon er in de zomer nauwelijks onder gaat en in de winter is het juist de hele dag donker.

Activiteit Goed opdrachtgeverschap

Een van de thema´s in het kader van de kennistransfer is;

Goed opdrachtgeverschap
Goed opdrachtgeverschap is cruciaal voor de kwaliteit en de effectiviteit van inburgeringstrajecten. De werkateliers ´Goed Opdrachtgeverschap´ zorgen ervoor dat u ook de dagelijkse praktijk – van aanbesteding tot en met contractbe- heer – goed in de vingers krijgt.

Goed opdrachtgeverschap vereist kennis van de regelgeving en de ruimte die de regels voor aanbesteding bieden. Maar vooral van de verschillende manieren van contracteren en contractmanagement. Deze kennis vindt u in de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. Maar dan nog heeft u te maken met onbekendheden.
Bijvoorbeeld de behoeften van inburgeraars in uw gemeente. Soms is zelfs het aantal inburgeraars niet goed bekend. Ook wijzigingen van wet- en regelgeving, zoals de invoering van de Wet Participatiebudget en macro-economische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat u uw plannen moet bijstellen, de prioriteiten veranderen. Bovendien is het aanbod van de markt aan verandering onderhevig. En ten slotte het gedrag van contractpartijen: gaan ze ook
echt hun best doen om uw doelstellingen te halen?
U als opdrachtgever moet kunnen omgaan met deze onbekendheden. Dit is een voorwaarde voor een goed resultaat.

Wilt u snel en concreet de kwaliteit van uw opdrachtgeverschap verbeteren?
Teken dan in op werkateliers ‘Goed Opdrachtgeverschap’. Wat komt hier aan de orde?

 • vraag definiëring op basis van uw kennis van de behoeften van inburgeraars
 • De verschillende manieren van aanbesteden en welke is in uw situatie het beste. U oefent hier ook mee.
 • Het maken van een zakelijk verantwoord bestek, met voldoende ruimte om goed om te kunnen gaan met nog onbekendheden.
 • u kiest voor tussentijdse bijsturing of voor evaluatie aan het eind van het traject.Wat bieden wij u?
  Twee werkateliers met drie leerdoelen:

  1. Strategisch en ketengericht denken en handelen.
  2. Managen van onbekendheden.
  3. Regelgeving en instrumenten: ruimte benutten en harde en respectvolle afspraken vastleggen.

  Werkatelier 1: Vraagformulering en aanbesteding
  In werkatelier 1 oefent u – mede aan de hand van de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap – de grillige praktijk. Deze simuleert u met een computerge- stuurd spel dat is ontworpen om de inkooprol van overheidsorganisaties te professionaliseren. Het helpt u valkuilen inzichtelijk te maken. Het maakt verder duidelijk welke (gewenste en ongewenste) resultaten u mag verwachten van de verschillende manieren van inkopen en contractsturing. U stapt in de rol van een bedrijf en ervaart hoe het is om mee te dingen naar een contract, om te werken vanuit bedrijfsperspectief. En u vertaalt dit alles terug naar uw strategie als opdrachtgever.

  Werkatelier 2 – Leveranciersmanagement van contractafsluiting tot en met contractbeheer
  De wijze van aanbesteden bepaalt hoe de contracten worden afgesloten. Maar voor welke manier u ook kiest, u legt de criteria voor kwaliteit en prestatie vast. Dat geldt ook voor de wijze waarop u tijdens en aan het eind van het contract evalueert.
  Natuurlijk kunt u hier waar nodig van afwijken, maar daarover moet u dan wel vooraf helder communiceren. U beheert de relatie met de aanbieders en u stelt u zakelijk op waar dat nodig is en als een partner waar dit mogelijk is. In dit werkatelier oefent u met situaties die zich gedurende het contract voor kunnen doen.