Ook handig

Op deze website vind je meer informatie over HANDIG. HANDIG staat voor handreiking inburgering voor gemeenten. HANDIG wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten en instellingen zodat zij ondersteuning krijgen bij de uitvoering van de Wet Inburgering. Er wordt informatie gegeven over de belangrijkste thema’s van de wet. De website is hierbij gevuld met informatie en instrumenten. Het kan zijn dat je met hen samen kunt werken en wat voor hen kunt betekenen. Dan kan dat duidelijk worden gemaakt met een relatiegeschenk. Neem dan een kijkje op HSG-Relatiegeschenken.com, daar vind je passende geschenken voor andere organisaties waar je mee kunt samenwerken.

Samenwerken en inburgeren

Als andere mensen naar Nederland komen is het belangrijk dat zij meer leren over onze taal, over het land maar ook over de manier van leven. Dit kan niet altijd door een cursus worden aangereikt, het gaat er ook om dat zij in de praktijk aan de slag gaan en dit kan door gewone burgers worden ingevuld. Er zijn eigenlijk twee aspecten mogelijk, een aantal dingen worden door de wet opgelegd en daar moeten zij zich aan houden, maar andere burgers kunnen deze mensen ook helpen. Zij kunnen bijv.  helpen om de Nederlandse taal goed te leren. Onze taal is voor de meeste mensen erg moeilijk, daarom is het goed als iemand je kan helpen, als het ware een maatje voor je kan zijn. Er wordt in ons land veel gedaan wat in de wet staat, maar lang niet iedereen houdt zich aan de wetten en regels. Ook hier kunnen we elkaar op wijzen zodat het beter gaat en we ons aan de wetten houden. Een handreiking inburgering is dan ook goed zodat mensen weten wat er van hen wordt verwacht in een samenleving. De overgang van het ene naar het andere land kan erg ingrijpend zijn, maar het is wel belangrijk dat hier goed mee wordt omgegaan en de gemeente speelt hierin ook een belangrijke rol. Daarom is het goed om de website goed in de gaten te houden zodat er gekeken kan worden naar welke wetten er zijn en wat het laatste nieuws is.

Geef een reactie